Yrityksestä

MKBuilding OY on perustettu lokakuussa 2011. Yritys tarjoaa laadukasta rakennus-, remontti -, kalliolujitustyön ja hirsirakennuspalvelua. Toiminnan aikana on palkattu lisätyövoimaa, investoitu rakennustekniikkaan ja työkaluihin. Käytämme kokenut ja vastuullista työvoimaa.
Olemme rakentaneet Lammikivi http://www.lamminbetoni.fi/portal/fi/  tuotannosta  Vantaalla, Porvoossa ja Espoossa. 
Olemme tarjonneet rakennuspalvelua useilla tunnelityömailla; pulttaukset, injektointi, salaojitus, yleisrakennustyöt.

MKBuilding Oy on liittynyt "Luotettava Kumppani" ohjelmaan 

https://www.tilaajavastuu.fi/luotettavakumppani